Author Topic: Rækkefølge af billeder  (Read 1901 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline mette

  • VIP
  • Sr. Member
  • *
  • Posts: 68
    • View Profile
Rækkefølge af billeder
« on: October 23, 2017, 08:47:07 »
Hej!

Vedlagte eksempel er fra min store Legacy fil, der ganske fint er blevet importeret i Ancestris.

Jeg kan ikke hitte ud af, hvordan man ændrer på rækkefølgen af billeder, så portrættet vises ud for personen.

Måske er det ikke rækkefølgen af billeder, der er problemet, men jeg vil gerne have mulighed for at kunne markere et billede som 'foretrukket' så dette altid vises i f.eks. Aries editor.

Venlig hilsen
Mette


Hi!
The enclosed example is from my big Legacy file wich is nocely imported to Ancestris.

I can't find out how to sort the pictures so the portrait is shown as a 'profile picture' by the person.

Maybe it's not the sort order that is the proble. But I would like to have the posibility to mark a picture as 'prefered' so always the portrait is shown in f.ex. the Aries editor.

Best regards
Mette
Venlig hilsen/Best regards
Mette