Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - mother10

Pages: [1] 2
1
ENGLISH / GEDCOM 7 conversion
« on: November 30, 2023, 08:55:56 »
Hello Zurga,

This is really GREAT!
Thank you so much for all the hard work.
I will start using it but with extreme care, and make a backup of my tree first.

This is a really huge step forward!
Sofar there are not much programs showing they have anything done yet for Gedcom 7.

Thank you so much again!!!!!
Tineke

2
DUTCH / Welke versie van Ancestris moet ik gebruiken?
« on: November 09, 2023, 07:14:52 »
Hallo Allemaal,

Ancestris komt altijd in 2 versies, beide zijn beschikbaar voor diverse systemen.

Welke versie moet ik nu gebruiken?

Voor het antwoord is allereerst het volgende belangrijk:

De versie met het laagste nummer (dat is op dit moment versie 11) is "officieel" gereleased.
Dat betekent dat die versie ten eerste, zichzelf installeert, compleet met de benodigde Java.
Ten tweede dat deze versie is afgesloten voor verdere uitbreiding.
NIET voor het oplossen van eventuele fouten die de werking ervan geheel zouden verstoren, maar WEL voor verdere uitbreiding met nieuwe functies.

De versie met het hoogste nummer (dat is op dit moment versie 12) is de versie "die in ontwikkeling is".
Deze versie is (nog niet) officieel gereleased, maar bevat wel ALLE nieuwe ontwikkelingen en uitbreidingen.
Deze versie installeert zich niet zelf, maar moet worden geïnstalleerd zoals hier beschreven:
https://docs.ancestris.org/books/gebruikershandleiding/page/stap-voor-stap-installatie-van-de-dagelijkse-versie-op-windows-bv-versie-12

Het volgende belangrijke punt is:
Aangezien wensen van gebruikers, verbeteringen van bestaande functies, geheel nieuwe functies en dergelijke, alleen maar in de nieuwste versie beschikbaar zijn, is het aan te raden de laatste (nog niet officiële) versie van Ancestris te gebruiken.
Dit geldt vooral als de releasedatum van de "oude versie" (zie voor de release datum ervan: https://forum.ancestris.org/index.php?board=12.0 ) ver weg ligt van de huidige datum.

Maar is dat dan niet gevaarlijk, want die is niet "officiëel"?

Nee, dat is niet gevaarlijk. De ontwikkelaars testen elke wijziging uitvoerig voor deze wordt vrijgegeven in een dagelijkse update.
En Ancestris is zodanig gebouwd dat de kans op een totale crash, uiterst minimaal is.
Als ik voor mezelf spreek: Ik werk nu al sinds ongeveer november 2022 met versie 12, dus al een jaar, (op dit moment dus de versie die in ontwikkeling is), er zijn al ontzettend veel aanpassingen aan deze versie 12 gedaan in al die tijd, en ik heb nog niet meegemaakt dat deze versie is gecrashed, of onoverkomelijke problemen gaf.

Het grote voordeel van de versie in ontwikkeling is, dat deze geheel up to date is.
Als ik versie 12 nu vergelijk met versie 11, dan zitten in versie 12 zoveel nieuwe dingen en verbeteringen, dat versie 11, op dit moment, hopeloos ouderwets lijkt, vergeleken met versie 12.

Ja, de versie in ontwikkeling is misschien ietsje lastiger te installeren, vandaar ook de uitgebreide beschrijving hiervoor, zoals hierboven genoemd, maar dat weegt met gemak op tegen al het nieuwe dat daarin te vinden is.
En als u toch een beetje huiverig bent om nu al over te stappen op deze ontwikkel versie, dan maakt u toch gewoon een backup van uw gegevens, vóór u overstapt.

En nogmaals, zoals her en der al is gezegd, VRAAG HET HIER, ALS IETS NIET LUKKEN WIL !!!

Groetjes,
Tineke

3
Bonjour à tous.

Désormais, le manuel en Néerlandais contient une page répertoriant TOUTES les possibilités de sorties d'Ancestris. Cela devrait s'avérer particulièrement utile pour les nouveaux utilisateurs, je le suppose.

La page est accessible à l'adresse suivante :
https://docs.ancestris.org/books/gebruikershandleiding/page/67-voorbeelden-van-de-rapporten

Étant donné que le français est parlé ici, vous pouvez faire traduire la page. Vous pouvez utiliser Google Traduction pour cela de la manière suivante :

Rendez-vous sur
https://translate.google.com/?sl=nl&tl=fr&op=websites

et saisissez l'URL de la page en néerlandais.

Il est possible qu'une page Française avec le même contenu soit générée. Cependant, pour l'instant, vous pouvez l'utiliser de cette manière.


Amicalement,
Mother10

4
DUTCH / Overzicht van ALLE mogelijke Ancestris uitvoer !
« on: October 29, 2023, 15:49:56 »
Hallo Iedereen.

Vanaf nu bevat de Nederlandse handleiding een pagina waarin ALLE mogelijke uitvoer overzichten van Ancestris zijn weergegeven.
Dit zal vooral voor nieuwe gebruikers handig kunnen zijn vermoed ik.

De pagina is te vinden op:
https://docs.ancestris.org/books/gebruikershandleiding/page/67-voorbeelden-van-de-rapporten

Groetjes,
Mother10

5
DUTCH / Gebruikershandleiding (voorlopig) gereed !
« on: October 29, 2023, 15:43:51 »
Hallo Allemaal,

Vanaf dit moment is de gehele gebruikershandleiding vertaald.
Het kan zijn dat er in de toekomst natuurlijk nog wijzigingen plaatsvinden, maar de gehele Engelse (en Franse) gebruikershandleidingen zijn nu vertaald in het Nederlands.

Maak er gebruik van!!
Op- en aanmerkingen zijn altijd welkom.
Deze komen dan op mijn TODO lijst.

Veel plezier ermee. :)

Groetjes,
Mother10

6
DUTCH / Terug van weg.
« on: October 28, 2023, 08:55:26 »
Hallo Iedereen,

Ben een tijdje uit de roulatie geweest, vanwege mijn arm.
Maar ik ben eindelijk weer terug.

Er zijn inmiddels best een aantal kijkers geweest zie ik, maar helaas nog geen vraag gezien. :)

Plannen van mij zijn nu:
-Eerst de handleiding afmaken zoals ik me had voorgesteld.
-Alle forums meer in de gaten houden.
-Eindelijk mijn eigen stamboom verder bijwerken.
-Een paar prive zaken bijhouden ;D

Graag wil ik hier een dringende oproep doen aan alle Nederlandse lezers: Laat u vooral horen. Vragen staat vrij.
Blijf niet ergens mee zitten wat onoplosbaar lijkt.

En O ja, als laatste:
Laat u op de kaart zetten! Laat zien dat we met een heleboel zijn!

Groetjes,
Tineke

7
DUTCH / Het importeren van een stamboom.
« on: September 14, 2023, 15:44:12 »
Ancestris heeft een uitgebreide uitleg over het importeren van een stamboom. (Zie links onderaan)

Waarom dan toch deze post?

Dat komt omdat mogelijk een aantal mensen, nadat ze geprobeerd hebben hun stamboom te importeren, tegen problemen aanlopen. En dan helaas Ancestris naast zich neerleggen.

Zo van, nou als ik dit zie, dan doe ik het wel anders.

Wat is het probleem dan?

Het probleem ligt er dan vaak aan, dat bij het importeren door Ancestris "fouten" gemeldt worden, en dan denkt iemand:

"Hoe kan dat nou, mijn stamboom werkte toch altijd prima in het programma dat ik tot nog toe heb gebruikt?"

Ja, klopt helemaal, maar er wordt vaak vergeten dat de communicatie tussen het oude programma, en Ancestris, plaatsvindt via een zogenaamde Gedcom-file. Deze Gedcom-file wordt door het oude programma aangemaakt, en door Ancestris geïmporteerd (ingelezen).

En daar zit hem nu de kneep.
Die Gedcom-file moet officieël voldoen aan bepaalde specificaties. In feite is dit een tekstbestand, bestaande uit allemaal kleine blokjes informatie. Een blokje voor elke persoon, een blokje voor een bron, en nog veel meer. Al die blokjes zitten als één lange sliert echter elkaar, gekoppeld via een speciaal verwijzings-systeem. Al die blokjes zijn op een speciale wijze gevuld met gegevens, en dat gebeurt zoals die Gedcom-specificatie voorschrijft.

Het volgende is dus belangrijk:

1: Het oude programma, dat een Gedcom bestand UITvoert, moet ervoor zorgen dat de gegevens die in dat oude programma zijn opgeborgen, op de juiste plek en volgens de juiste Gedcom regels, in het uit te voeren Gedcom bestand worden opgenomen.
2: Ancestris, daar waar het Gedcom bestand IN terecht moet komen, moet ervoor zorgen, dat elk Gedcom bestand, gemaakt volgens de regels in diezelfde Gedcom specificatie, op de juiste wijze worden geïnterpreteerd.

En daar gaat het vaak fout.
Ancestris houdt zich voor 100% aan de regels van de Gedcom specificatie, dus daar zit het probleem niet.
Helaas hebben heel veel andere programma's de neiging om hier en daar de regels maar een beetje los te laten. Of ze hebben hele "handige" en/of hele "mooie" informatie bedacht voor een gebruiker, die op geen enkele wijze, volgens de officiële Gedcom specificatie kan worden opgeborgen in dat Gedcom bestand.
Dus OF, ze bedenken maar een oplossing om die "extra" gegevens maar ergens in te stoppen, of toe te voegen aan het blokje waar deze gegevens helemaal niet in thuishoren, OF ze bedenken een soort "eigen" code, en zetten daar die gegevens in.

Gevolg, Ancestris krijgt een "Gedcom" bestand (expres dus tussen quootjes) dat hier en daar weinig of veel afwijkt van de norm, en Ancestris moet dan maar zien dit recht te breien, zodat er een Gedcom bestand ontstaat, wat WEL helemaal 100% voldoet aan die norm.

Omdat Ancestris inmiddels al door velen gebruikt wordt die afkomstig zijn van andere programma's, en Ancestris inmiddels bekend is met veel van die afwijkingen van de norm, die elk van die programma's hanteert, heeft het inmiddels een hoeveelheid van tenminste 20 speciale routines ontwikkeld, die in de kop van een bestand kijken van welk programma deze Gedcom afkomstig is.
Daarna wordt de import routine gestart die speciaal voor dit ene "oude" programma is geschreven.

Op deze manier is het toch mogelijk om heel veel van deze "fouten" op te vangen en te herstellen. Of om Ancestris te laten begrijpen wat met een speciale afwijkende code wordt bedoeld.
"Fouten" staat expres tussen quotes, veel ervan zijn namelijk geen echte fouten, maar waarschuwingen die aangeven dat bijvoorbeeld een bepaald gegeven van een persoon niet (helemaal) voldoet aan de Gedcom norm.

Bij alle acties die Ancestris doet zorgt het ervoor dat geen enkele informatie van het oorspronkelijke bestand verloren gaat, alleen krijgt die afwijking wel een "merkteken" voor de gebruiker.

Ancestris heeft vele mogelijkheden om al deze afwijkingen te herstellen, maar dat kunt u pas zien als uw bestand is geïmporteerd en u wat handigheid heeft gekregen in het gebruik van Ancestris.

Krijgt u dus mogelijk fouten, wanhoop dan niet en wijs Ancestris niet af, maar kijk even verder.

Ik weet van een geval (ikzelf) die bij import duizenden "fouten" kreeg.
En ook ik dacht: jeetje wat is dit nou.

Maar toen ik beter keek zag ik dat bijvoorbeeld elk van mijn personen in het oude programma, vinkjes had om aan te geven welke zaken nog uitgezocht moeten worden voor die persoon. Als er dan 6 van die "Niet-Gedcom" vinkjes per persoon blijken te zijn en je hebt 3000 personen in je bestand, kijk je dus aan tegen iets van 18.000 "fouten". Maar dat zijn er werkelijkheid dus 6, namelijk die vinkjes zelf. Ancestris heeft namelijk een eigen manier om zelf te detecteren welke gegevens ontbreken, dus zijn die vinkjes eigenlijk overbodig. EN er zijn mogelijkheden in Ancestris om dit soort "vinkjes" en dergelijke, simpel te verwijderen.

En kijk, dan zijn er dus met wat eenvoudige ingrepen ineens 18.000 "fouten" verdwenen. EN, heel belangrijk, er is geen informatie verloren gegaan.

Laat u zich dus niet in verwarring brengen na uw eerste import!
Het ligt meestal niet aan Ancestris, maar helaas aan uw oude programma.

En, o ja: Komt u van een programma dat nog geen "eigen" import routine heeft in Ancestris, nou dan vraagt u er gewoon om, op het forum. De ontwikkelaars van Ancestris zijn allemaal heel behulpzaam en kundig, dus die kunnen dat voor u regelen.

Bestudeer de handleiding, ik heb hem niet voor niets vertaald, en waar ik het nodig vond, uitgebreid met wat meer screenshots en aanwijzingen.

Laadt in Ancetris 1 van de 2 bijgeleverde voorbeelden en ga er eens mee stoeien.
Houdt hierbij de handleiding ernaast zodat u bij vragen meteen het antwoord kunt opzoeken.

U zult zien, de mogelijkheden van Ancestris zijn (bijna) eindeloos. :) :)


Links:

Importeren van een stamboom:  https://docs.ancestris.org/books/gebruikershandleiding/page/migreer-uw-genealogie-naar-ancestris

1e pagina van de Gedcom uitleg (er zijn vervolg pagina's): https://docs.ancestris.org/books/gebruikershandleiding/page/gedcom-records-regels-versies

Bekijk ook de paginas die u via de bovenstaande Gedcom link kunt vinden (Hoofdstuk: Controleer de kwaliteit van uw gegevens)  https://docs.ancestris.org/books/gebruikershandleiding/chapter/controleer-de-kwaliteit-van-uw-genealogische-gegevens


Heel veel plezierige uurtjes gewenst met Ancestris!

Mother10

8
DUTCH / Hoe gebruik ik de Handleiding.
« on: August 24, 2023, 15:21:54 »
De Nederlandse handleiding is te vinden op: https://docs.ancestris.org/books/gebruikershandleiding

Waarom dit topic?
Het is toch gewoon een kwestie van "Lezen, mars!!"

Nou, .... het is wel handig als er wat achtergrond informatie bekend is.
De (Nederlandse) handleiding bestaat uit meer dan 112 HTML pagina's, waarvan sommige behoorlijk lang zijn.
Het is dus zaak om datgene wat u zoekt, zo snel mogelijk en zo handig mogelijk te vinden.
Daarom is het prettig om een aantal zaken van te voren te weten.

Als u bovenstaande link heeft gevolgd, komt u op de hoofdpagina van de Nederlandse gebruikers handleiding. U ziet daar een aantal hoofdstukken.
Bovenaan deze pagina ziet u een zoekveld, in de groene bovenbalk.
Klikt u op een hoofdstuk, dan verschijnt een tweede zoekveld, linksbovenaan, in het grijze vlak.

Er zijn dus 2 zoekvelden.

Stel u wilt zoeken naar "Gedcom", en u typt dit in het bovenste zoekveld.
Zodra u typt in dit zoekveld, verschijnt daaronder in een uitklapbox, (een deel van) de resultaten.
Onderaan deze uitklapbox kunt u kiezen voor "Bekijk Alle".
Als u daarop klikt verschijnen alle resulaten in een scherm. Aan de linkerkant van dit scherm staan extra opties, maar de meeste ervan zijn niet voor de lezers, maar voor de schrijvers.

Voor we verdergaan eerst het volgende:
Zoeken we via het bovenste zoekveld, dan wordt in ALLE pagina's van ALLE handleidingen gezocht, dus ook de Engelse, Franse, enzovoorts.
Zoeken we via het zoekveld linksboven, dan wordt alleen gezocht in het betreffende hoofdstuk, of, als we op de pagina "Gebruikershandleiding" staan, in alle hoofdstukken die op die pagina genoemd zijn.

Het is dus belangrijk dat we dat in ons achterhoofd houden.

Het is natuurlijk wel zo dat als we in het bovenste zoekveld, zoeken naar een woord of woorden in het Nederlands, dat er dan wel alleen resultaten komen uit de Nederlandse handleiding.

Hoe kunnen we nu zoeken?

Tussen haken staat steeds wat er ingetypt wordt, daaronder wat het betekent.

[installeren Linux]
Gezocht wordt op OF installleren, OF Linux
Als 1 van beide, of allebei, op een pagina voorkomt, verschijnt die pagina in de resultaten.

["installeren Linux"]
Nu wordt gezocht op de precieze string "installeren Linux" (Let op de quotes, die moeten er wel omheen staan). Maar dat betekent wel dat als er op een pagina staat "installeren op Linux", dat die pagina dan niet in de resultaten komt.

Zoeken op EN EN, lijkt helaas (nog) niet mogelijk.

Meer informatie staat bij: https://www.bookstackapp.com/docs/user/searching/
Maar dat heeft meer betrekking op degenen die de handleiding schrijven, niet de lezers ervan.

Veel ontdek plezier met Ancestris.

Mother10

9
DUTCH / Handige links voor Ancestris
« on: August 22, 2023, 20:16:08 »
Hallo iedereen,

In dit bericht vind u een lijstje met handige links om Ancestris wat beter te leren kennen.

1: De hoofdwebsite van Ancestris. https://en.ancestris.org/index_nl.html
    Dit is uw belangrijkste link. Via deze hoofdwebsite kunt u alles over Ancestris vinden.

2. De download sectie van Ancestris. https://en.ancestris.org/index_nl.html#about Vanuit deze sectie kunt u Ancestris downloaden.

3. De documentatie van Ancestris:
   Ten eerste: de hoofdpagina van de Nederlandse handleiding: https://docs.ancestris.org/books/gebruikershandleiding.
   Ten tweede: wilt u eventueel de handleiding in een andere taal lezen, dan kunt u kiezen voor een bepaalde taal via deze pagina: https://docs.ancestris.org/shelves.

4. Een wereldkaart met een aantal van onze Ancestris gebruikers: https://www.ancestris.org/users/index.html.
    Let Op:
    Op deze kaart staan alleen gebruikers die zich hiervoor zelf hebben aangemeld.
    Ancestris voegt u niet uit zichzelf toe, alleen wanneer u (via die kaart), zelf een email stuurt, kunt u aangeven dat u ook wel "op de kaart gezet" wilt worden.
    Dit is dus geheel vrijwillig, zeker geen verplichting. Maar we waarderen het erg als u dit doet.
    Kijk eens op die kaart of er Ancestris gebruikers bij u in de buurt te vinden zijn.

5. Release Notes (of Versie informatie)
    Ancestris kent 2 soorten release notes.
   1. De officiele release notes van de laatst uitgebrachte versie, deze vind u hier: https://docs.ancestris.org/books/user-guide/page/release-notes
   2. De release notes van de versie die op dit moment wordt ontwikkeld. Deze vind u in het Update-Forum (Engels) : https://forum.ancestris.org/index.php?board=41.010
DUTCH / Hoe rapporteert u een fout(je) in Ancestris?
« on: August 22, 2023, 15:39:49 »
Stel u ontdekt een fout(je) in Ancestris en u wilt dit in het forum melden, hoe gaat u dan te werk?

Om de fout te kunnen oplossen moeten de ontwikkelaars van Ancestris weten wat er precies mis is, zo nauwkeurig mogelijk.
Bovendien, omdat Ancestris op meerdere verschillende systemen kan draaien, is ook een omschrijving van het gebruikte systeem van belang.

U kunt onderstaande "code" selecteren en copieëren. Dan plakt u deze in een nieuw bericht en vult de gegevens in.
Onder het blok vind u per regel de uitleg.

Code: [Select]

1: Mijn systeem:

2: Omschrijving van de fout:

3: Screenshots.


1: Mijn systeem:
Omschrijving van het systeem dat u gebruikt. U vind deze informatie in zijn geheel in de "About-box" van Ancestris, te bereiken via het menu "Help / Over Ancestris". Op het scherm dat verschijnt, ziet u dan een rechthoekig wit veld met blauwe rand. De 4 regels die daarin staan kunt u Selecteren en Plakken achter de regel "Mijn systeem". Uw naam kunt u daarna desgewenst vervangen door XXX.

2: Omschrijving van de fout:
Hier geeft u een korte duidelijk omschrijving van de fout. Zinnen als bijvoorbeeld "Het programma werkt niet meer", zijn voor onze ontwikkelaars niet genoeg om de fout te begrijpen.
Denkt u bij de omschrijving bijvoorbeeld aan het volgende:
  • Gebeurde het direct na opstarten of was u al een poos bezig?
  • Waarmee was u precies bezig, welke actie, welk scherm?
  • Kreeg u een melding en zo ja, welke?
  • Wat wilde u precies bereiken, wat verwachtte u?
  • Wat gebeurde er in plaats daarvan?

3: Screenshots:
Dit is niet in alle gevallen nodig. Maar het kan de ontwikkelaars wel helpen. Vooral als u eventueel op het screenshot kunt aangeven wat het probleem is. De ontwikkelaar ziet dan ook direct om welk scherm het gaat.(als het screenshot tenminste niet te klein is)

Houd wel rekening met het volgende:
1: Er mogen maximaal 2 screenhots aan elk bericht worden toegevoegd, dit geldt zowel voor het allereerste bericht, als voor elk volgend antwoord op dit bericht.
2: Elk screenshot mag maximaal maar 256kB groot zijn.
Heeft u meerdere (kleine) screenshots dan kunt u deze natuurlijk altijd via uw tekenprogramma o.i.d. aan elkaar plakken (met iets witruimte ertussen)

Een handig freeware programma om screenshots mee te maken (voor Windows of OSX) is Greenshot. Maar er zijn er veel meer, voor diverse systemen.


Er kan u eventueel om meer informatie worden gevraagd, daarom hieronder de plaats waar u die informatie kunt vinden:
(Meer informatie hierover, vind u in het hoofdstuk:  https://docs.ancestris.org/books/gebruikershandleiding/page/software-bestanden-en-gebruikers-instellingen "".

A: Versienummers van de plugins: Ga naar het menu "Help / Over Ancestris". Op dit scherm staat onderaan een knop "Versies". Van het scherm dat dan verschijnt, maakt u een screenshot.

B: Logfile: Deze heeft de naam "messages.log", en bevind zich in de Ancestris gebruikers directory, zie bovenstaande link voor de plek waar deze staat.

C: Fout Ikoon: Let ook op de rechter onderhoek van het Ancestris scherm. Hier staat soms een soort "geen toegangs" icoontje. Als u daar op klikt opent een scherm waar u een foumelding ziet staan. Met de knop "Details" krijgt u meer informatie. Ook deze informatie kan door een ontwikkelaar worden gevraagd.

Als u op deze manier te werk gaat heeft de ontwikkelaar over het algemeen de informatie die hij nodig heeft om het probleem op te lossen.

Veel succes!

11
DUTCH / Problemen met het aanmaken van een account op dit forum
« on: August 22, 2023, 09:29:34 »
U wilt een account aanmaken op dit forum maar u krijgt in plaats daarvan een bericht dat er ongeveer zo uitziet:

"De gebruiker PietjePuk met emailadres pietjepuk@somedomain.com " (IP 84.125.25.254) is een spammer, neem contact op met de forum beheerder."

Geen nood, het betekent alleen dat het IP adres in gebruik is door iemand anders, die via dit adres spam (heeft) verstuurd. Het forum controleert hierop.

Is dit het geval dan kunnen wij voor u een account aanmaken. Stuurt u dan een email naar de forumbeheerder, met de volgende gegevens:

1. Een gebruikersnaam
2. Een email adres
3. Een wachtwoord. (geen zorgen, u kunt dit wachtwoord direct veranderen zodra u voor de eerste keer hebt ingelogd.)

U krijgt dan van ons bericht terug.


12
DUTCH / Welkom op het Nederlandse Ancestris Forum.
« on: August 22, 2023, 08:18:10 »
Welkom iedereen,

Het belangrijkste doel van dit forum is, om alle bezoekers en Ancestris gebruikers, te helpen bij het werken met ons Ancestris stamboom programma.

Ancestris is geheel gratis en open source. Het draait zowel op Windows als op Linux en MacOS (via java), en wordt ontwikkeld en onderhouden door een enthousiaste groep vrijwilligers. Het programma zelf is beschikbaar in heel veel talen en de handleiding is inmiddels ook in diverse talen beschikbaar.
Uw stamboom gegevens staan altijd op uw eigen systeem, nooit ergens op onze website, dus u heeft daarover de volledige controle.
Ancestris werkt volledig met een Gedcom bestand als invoer en uitvoer, dus niet met welke eigen interne codering dan ook.
Zo blijft u altijd onafhankelijk.

De Ancestris gemeenschap bestaat uit heel veel enthousiaste mensen en via dit Nederlandse Sub-Forum willen we ook een apart aanspreekpunt zijn voor mensen die het Nederlands als hoofdtaal hebben.

De Ancestris gemeenschap hanteert het principe:

Gebruikers helpen gebruikers.

Dus heeft u een vraag dan kunt U deze hier stellen.
Wel zouden we graag zien dat u eerst kijkt of de oplossing van uw vraag misschien in de (uitgebreide) handleiding te vinden is, of dat u het antwoord wellicht via zoeken in één van de sub-forums tegenkomt.

Maar als u dit alles geprobeerd heeft, en het geeft u niet de oplossing voor uw vraag, aarzel dan niet om deze vraag hier te stellen.

Wij wensen u in ieder geval heel veel plezier met het gebruik van onze Ancestris, en zijn blij met uw komst naar dit forum.
Tineke

13
Hello Everyone / Hallo Allemaal,

(Topic will contain some Dutch text for the Dutch readers)

On special request by Zurga in the French Forum, topic: https://forum.ancestris.org/index.php?topic=4402.msg13351#msg13351 I opened a topic here in the English Forum about the same subject.

Original Topic title: "Rapport Lignée narrative d'ascendance ou de descendance"
In English: "Narrative lineage of ascendants or descendants"
en in het Nederlands: "Verhalende afstamming van voorouders of nakomelingen".

A lot of work has been done recently to get the text in this French report as precise as possible.

Now this topic is meant to do the same for this report in English and in Dutch.

In the English Ancestris, this report is reached from "Tools/Lists and Reports", then choose: "Lineage/Narrative lineage .....".
After choosing the first person, you can start the report.

In de Nederlandse Ancestris krijgt U het rapport via "Gereedschap/Lijsten en rapporten", en daarna kiest U "Afkomst/Verhalende afstamming...".
Na het kiezen van een Begin-persoon, kunt u het rapport starten.


I created the same report kennedy example in French, English and Dutch. And put them side by side.
Unfortunately max screenshot size for upload is 256K so might be more dificult to see now than the original

Differences: Yellow accented areas:

Topmost 1 in French: Just the brackets and **. The English version has [S2] and below that [: ** Text : .], The Dutch version has "Bron" (Source) between []

Second yellow areas, near the sources part.  The French version has the contents of the sources??; The English version just has the SourceNr, no contents. The Dutch version only has the word "Bron" (which is Sources) no contents and no nr.

In Pink: Why do all lines start with a Capital, even inside what is in fact 1 sentence.

In Green in the Dutch version: Untranslated words (Dont seem to appear in Trancestris either)

In Blue: Dutch version only: Each line of what is in fact 1 Note, starts with the word "Notitie" (Note)

Red arrows in English and Dutch version: Markings that dont appear in the French version.

Blue arrow, Dutch version, but is also the fact in the other languages: This is just 1 Note, so why does it say Notes (plurial)

Thats it for now.

Regards,
Mother10

14
Hello Everyone!

This is a call for all those people using Ancestris, who tried to change or create there own models/templates for the GedArt reports.
https://docs.ancestris.org/books/user-guide/page/information-sheets-of-individualsfamilies

I've been busy for some time now, to translate the user-guide into the Dutch language.
Doing the above mentioned page I wondered if there were any "homemade" templates for this reports somewhere in your position.

If you ever looked at creating your own, I would very much like to know if you succeeded.
And more important, if you did not succeed, what were the problems you encountered.

Maybe I could add some more info in that page, to make it easier for you to create/modify one.

Let me know your thoughts and ideas.
I would very much appreciate that.

Regards,
Tineke (Mother10)

15
===============================================================
ENGLISH -----

Hello Everyone!

This is a call for all those people using Ancestris, who tried to change or create there own models/templates for the GedArt reports.
https://docs.ancestris.org/books/user-guide/page/information-sheets-of-individualsfamilies

I've been busy for some time now, to translate the user-guide into the Dutch language.
Doing the above mentioned page I wondered if there were any "homemade" templates for this reports somewhere in your position.

If you ever looked at creating your own, I would very much like to know if you succeeded.
And more important, if you did not succeed, what were the problems you encountered.

Maybe I could add some more info in that page, to make it easier for you to create/modify one.

Let me know your thoughts and ideas.
I would very much appreciate that.

Regards,
Tineke (Mother10)

===============================================================
EN FRANÇAIS ----- (Merci Google)

Bonjour à tous!

Ceci est un appel à toutes les personnes utilisant Ancestris, qui ont essayé de modifier ou de créer leurs propres modèles/templates pour les rapports GedArt.
https://docs.ancestris.org/books/mode-demploi/page/fiches-multi-mod%C3%A8les-ou-rapport-gedart

Je suis occupé depuis un certain temps maintenant à traduire le guide de l'utilisateur en néerlandais.
En faisant la page mentionnée ci-dessus, je me suis demandé s'il y avait des modèles "faits maison" pour ces rapports quelque part dans votre position.

Si vous avez déjà envisagé de créer le vôtre, j'aimerais beaucoup savoir si vous avez réussi.
Et plus important, si vous n'avez pas réussi, quels ont été les problèmes que vous avez rencontrés.

Peut-être pourrais-je ajouter plus d'informations dans cette page, pour vous faciliter la tâche d'en créer/modifier une.

Faites-moi part de vos pensées et de vos idées.
J'apprécierais beaucoup cela.

Je ne parle pas français donc si possible répondez en anglais. (sinon je vais le faire traduire par google  :) )

Salutations,
Tineke (Mother10)

Pages: [1] 2