Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - arvernes

Pages: 1 2 3 [4] 5 6 ... 38
46
DANSK / Re : Re: GED Eksport
« on: June 01, 2021, 07:02:59 »
Hej Bernth,

Jeg foretrækker at forsøge at skrive på dansk, fordi dette er et dansk forum, ikke engelsk

Quote
So you think it's useful to have that information, about a Files last saving date and time, in the File name!!!
Ja, jeg synes, det er nyttigt at have dato og klokkeslæt for denne sikkerhedskopi med i backupfilens navn. Det er ikke alle, der ser på datoen og klokkeslættet i selve filen for at kende datoen for sikkerhedskopien. Hvis disse backup-filer generer dig, kan du angive, at du ikke ønsker automatisk backup. Det er et plus. Du kan vælge at have automatiske sikkerhedskopier eller ikke at have nogen.

Quote
And still, this to "Save As" with the Tree I'm actually working on, change the Tree fully, with a new Proband, even that I HAVE chosen a Proband in the actual Tree.
And I still can't see any logic in, why it should/could be correct so. What are the purpose for that??  I just want to save the actual Tree I'm working on, in another name, and with the fully working Tree as I worked on, and not a fully other Tree, because I use "Save As".
Hvad angår "Gem som", er jeg enig med dig, og jeg spurgte udviklerne, om de kunne tilføje det.
Francois
[/quote]

47
DANSK / Re: GED Eksport
« on: June 01, 2021, 04:54:17 »
Filens dato og klokkeslæt er filens dato og klokkeslæt, før den blev ændret. Det er et valg.
Din fil hedder :
holmesson_20210531-225703.ged
det betyder, at du gemte din slægtsforskning den 31. maj 2021 (20210531 = år-måned-dag) kl. 22 timer 57 minutter og 03 sekunder (225703 = time-minut-sekunder)
Din fil er dateret 07-02-2014 - 10:24
Så sidste gang du brugte holmesson.GED-filen var i 2014, den 2. februar kl. 10:24
Jeg synes, det er nyttigt at have denne dato og dette tidspunkt, da du har begge oplysninger på samme tid. Filnavnet giver dig dato og klokkeslæt for gemmene, og datoen og klokkeslættet for filen er ikke blevet ændret på din computer, så du ved, hvor gammel filen var, før den blev ændret, hvis du har brug for disse oplysninger.
Som jeg sagde, er det et valg.
Francois

48
DANSK / Re: Re : GED Eksport
« on: May 31, 2021, 20:38:24 »
Hej Ebea
Quote
Yes, I could choose to use the working file, and send this, if it was what I wanted. But when I look in my File Explorer, I see a lot of files, which are created (I guess by automatic saving, as there are timestamp on the files) from my original working file, and which are even more confusing, in choosing the correct file, even that I can see the original File name in my Tree, and the File I'm working on.
Du er nødt til at se her:
Valg - Tilpas - Filer - Antal Sikkerhedskopier

Disse filer er backup-filer, som automatisk oprettes af Ancestris, hver gang du klikker på "Gem". Du kan vælge det antal sikkerhedskopier, du vil have.

Quote
As I see the "logic" in the use of the GED file, it should be so, that I work on a File with a chosen name, and only that name. And when I choose to Export that file, with all whats included in this, of Notes, documents, and so on, I do expect, that it is exported as a correct GED File, with the name I choose.
Da Ancestris arbejder direkte på gedcom-filen (.ged), er der ingen grund til at eksportere den, da eksporten kun ville være en kopi af gedcom-filen, bortset fra det navn, som du måske ønsker at ændre. Derfor stillede jeg dig et spørgsmål i min anden besked. Som sagt, hvis du vælger "Gem som", gemmer du kun en del af din gedcom-fil afhængigt af de indstillinger, du vælger. Det er derfor, at når du laver "Gem som", vil du finde et andet stamtræ end det, du arbejdede på.

Quote
When I choose "Save As" in the File menu, my Tree changes fully, and set in a new Proband. So as written before, none of these things, seems to be logic in any way.

So could you explain me, WHY I can't export a GED file (which should be a standard procedure, according to the GED standard).

And WHY do my Tree suddenly change, when I use "Save As"
Se min forklaring ovenfor.
Jeg håber, at mine forklaringer er tydeligere.
Mvh. Francois

49
DANSK / Re: GED Eksport
« on: May 31, 2021, 20:18:43 »
Hvad hvis vi tilføjede to nye muligheder :
- hvis "Gem som" giver en ekstra mulighed for at gemme gedcom-filen som den er, uden filter, men under et andet navn.
- hvis "Eksporter" giver en ekstra mulighed for at eksportere gedcom-filen som den er, og du får mulighed for at vælge navnet på filen og det sted, hvor du vil placere den
Ville det opfylde dine forventninger?
Francois

50
DANSK / Sv: GED Eksport
« on: May 31, 2021, 19:12:09 »
Hej ebea,
Hej,
Jeg ved ikke, om jeg forstår dit problem korrekt, men du skal vide, at Ancestris arbejder ud fra en gedcom-fil. Så hvis du vil sende din gedcom-fil til nogen, skal du blot kopiere din gedcom-fil (f.eks. xxxxx.ged) i din e-mail og sende den. Hvis du blot ønsker at sende din gedcom-fil, kopierer du denne xxxx.ged-fil og sender den til den person, du ønsker. Hvis du vælger "gem som", eksporterer du kun en del af din gedcom-fil.
Måske kunne vi for at gøre det mere klart bede udviklerne om at tilføje en mulighed for at "eksportere din gedcom-fil" i menuen "Eksporter", og denne mulighed ville lave en simpel kopi af xxxxx.ged-filen til en fil efter eget valg.
Jeg ved ikke, om dette besvarer dit spørgsmål bedre?
mvh. Francois

51
DANSK / Re: Tvillinger
« on: May 26, 2021, 12:44:04 »
Hej Mette,
Jeg håber ikke, at min danske oversættelse bliver for dårlig .... ;-)
Der blev foretaget en ændring i Ancestris i sidste uge, som ved en fejl fjernede denne mulighed. Jeg bad udviklerne om at rette det, og det er nu gjort. Du vil kunne få den nyeste version i morgen. Hvis du vil prøve det med det samme, så sig til, så får du den nye version af Ancestris.
Jeg bruger Gedcom-editoren, så den fremgangsmåde, jeg giver dig, er for Gedcom-editoren. Du højreklikker på personen og vælger "tilføj en anden person eller familie".  Derefter skal du "tilføje en tilknyttet person". I drop-down-menuen vælger du den person, du ønsker, og som er tvilling til den person, du arbejder på, og som type af tilknytning angiver du "tvilling". Du gør det samme med den anden person, så der skabes en forbindelse i begge retninger. Og det er det hele.
Venlig hilsen.
Francois


52
DANSK / Re: Skærmdump med brug af Kamera knappen!
« on: May 26, 2021, 07:36:48 »
OK, tak. Men opstår problemet, hvis du starter Ancestris og forsøger at tage et skærmbillede med det samme, uden at have gjort noget i Ancestris?

53
DANSK / Re: Skærmdump med brug af Kamera knappen!
« on: May 26, 2021, 04:05:23 »
Ifølge de tests, jeg foretog, ser det ud til, at problemet kun eksisterer for Linux, ikke for Windows. Det skærmbillede, jeg har lavet (under Linux), virker meget godt første gang du gør det lige efter du har startet Ancestris, men hvis du gør det igen bagefter, eller hvis du har brugt Ancestris, indeholder skærmbilledet ikke oplysningerne. Efter at have talt med udviklerne ser det ud til, at dette kommer fra Java under Linux.
Bruger du Linux eller Windows? Mvh. Francois

54
DANSK / Re: Skærmdump med brug af Kamera knappen!
« on: May 25, 2021, 11:55:28 »
Quote
Udklipsholderen indeholderen korrekt det ønskede udsnit af skærmen, men der mangler al tekst og farve for alle personer i området. Og det er det som er problemet.
Jeg havde ikke prøvet denne mulighed, men der er faktisk en fejl. Teksten og farverne mangler. Jeg tjekker med udviklerne. Tak for oplysningerne. Mvh. Francois

55
DANSK / Re: Skærmdump med brug af Kamera knappen!
« on: May 25, 2021, 10:35:51 »
Hej,
Glem ikke at forstørre det lille grønne rektangel for at bestemme det område, der skal kopieres. Det lille grønne rektangel kan kun forstørres nedad, så du skal flytte det opad og derefter forstørre det til den ønskede størrelse.
Du må ikke lukke vinduet og klikke på OK, før du har kopieret indholdet af udklipsholderen til den ønskede placering. Hvis du klikker på OK, tømmes hukommelsen, så du kan ikke kopiere indholdet af udklipsholderen, som vil være tomt.
Mvh. Francois

56
DANSK / Re: Benævnelsen Familie/Parforhold
« on: May 22, 2021, 14:36:50 »
Hej,
Begrebet familie henviser til to personer, der har et forhold til hinanden. Dette forhold kan være udmøntet i et ægteskab, men det er naturligvis ikke et krav. De kan leve sammen, få afkom eller ikke få afkom.
Dette forhold mellem to mennesker er en enheder. Hvis dette forhold ikke føder nogen efterkommere, stopper stamtræet her for så vidt angår det, men alligevel vil enheden "familie" være til stede.
mvh. Francois

57
Jeg har nu afinstalleret Version 11, og har installeret version 10. Og det har indtil videre, fungeret uden at dette problem er opstået. Så for mig at se, er problemet relateret til version 11.
Jeg ved ikke, om det er muligt, men en lille video af det, du ser, kunne hjælpe os med at forstå problemet. Hvis det ikke er en for stor fil, kan du måske uploade den til et bestemt websted eller sende den til mig på "francois @ ancestris . org"

58
Hej,
Jeg tror, at det problem, du rejser, er relateret til opdagelsen af, hvordan softwaren fungerer. Hvis du kan se, at det dynamiske træ ændres, kan det være, at du f.eks. har klikket på en person eller en familie i en anden visning. Eller du har defineret en anden person som roden til stamtræet. Du har måske også klikket på de små + eller - tegn, der giver dig mulighed for at lukke eller åbne en filial. Hvis der imidlertid sker ændringer i repræsentationen af stamtræet uden at gøre noget, skal vi se på den grafiske driver. Vi har aldrig set denne form for adfærd siden Ancestris blev oprettet (for 20 år siden), men vi må finde en forklaring på det, du beskriver. Mvh. Francois

59
DANSK / Re: LØST! Noter
« on: May 05, 2021, 06:48:28 »
I det ene tilfælde har du en note, der er en separat enhed. I gedcom-filen, der indeholder alle dine data, repræsenteres en ikke-integreret note på følgende måde:

Code: [Select]
0 @N5@ NOTE TODO: A vérifier - A faire
1 CONT
1 CONT Cette information doit être soit vérifiée, trouvée, etc....

En integreret note er en simpel tekst, der er repræsenteret på følgende måde:
Code: [Select]
1 FAMC @F609@
1 FAMS @F33@
1 NOTE Son nom pourrait être Chalviniac au lieu de Chalvignac
1 CHAN
2 DATE 21 SEP 2014
3 TIME 20:28:59

En note, som er en separat enhed, kan knyttes til mange enheder, personer, familier, kilder osv. Jeg har f.eks. lavet en separat note, hvor jeg skriver, at jeg skal undersøge denne person, denne familie. På denne måde vedlægger jeg denne note så mange gange som nødvendigt. Når jeg har foretaget undersøgelsen, fjerner jeg forbindelsen mellem denne enhed og denne note. Linket forsvinder, men noten (entiteten) eksisterer stadig. Hvis det er en indlejret note, er det en simpel tekst, som jeg kan indsætte eller slette. Det er derfor, du ikke kan forvandle en indlejret note til en ikke-indlejret note, da de er meget forskellige ting, selv om de begge indeholder tekst.

60
DANSK / Re: Noter
« on: May 04, 2021, 17:07:52 »
Hej,
Quote
Er det muligt at ændre status for noter, der er integreret/ikke integreret, efter at de er gemt.
Efter min mening, nej.
En ikke-integreret noten er en separat enhed, ligesom en person eller en familie.
Jeg tror, at den eneste måde at gøre det på er at kopiere/indsætte indholdet af noten til den nye note.
Jeg håber, at min besked på dansk ikke indeholder for mange fejl og oversættelsesnonsens
mvh. Francois

Pages: 1 2 3 [4] 5 6 ... 38