Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - a_bach

Pages: [1]
1
POLSKIE / Błędy w tłumaczeniu
« on: March 23, 2016, 07:32:50 »
Wersja 0.9 beta jest w pełni spolonizowana. Jeśli znalazł by kto jakieś błędy w tłumaczeniu, a nie chciał się męczyć z własnoręcznymi poprawkami, to można albo tutaj zgłosić takie błędy, albo wysłać do mnie PV z informacjami i poprawkami.

A_Bach

Pages: [1]