Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - mother10

Pages: [1] 2
1
DUTCH / Tijdlijn Rapport NIEUW (met Almanak)
« on: April 01, 2024, 08:28:27 »
Hallo Allemaal,

Ancestris versie 12 heeft inmiddels een nieuw rapport erbij gekregen, het tijdslijn rapport. (NIET in versie 11 beschikbaar)

Het rapport wordt gestart via:
"Gereedschap / Lijsten en rapporten" en is dan te vinden onder "Grafiek / Individual timeline"
(dit laatste deel van het commando wordt nog in het Nederlands vertaald, maar omdat het rapport net uit is, is dat nog niet gebeurd op dit moment)

Het is instelbaar op 2 manieren:

Ten eerste kiest u de almanak(ken) zelf, en tevens welke gebeurtenissen uit deze almanak(ken) zichtbaar moeten zijn. Dit is in te stellen via menu Beeld / Tijdpad, van Ancestris zelf, kies op het tijdpad scherm het instellingen ikoontje rechtsboven in dit scherm.
Hier kunt u ook aangeven van welke prioriteiten de gebeurtenissen moeten zijn die u wilt zien.

Ten tweede de rapport instellingen zelf, tabblad "Opties". Hier kunnen de kleuren worden ingesteld.

Een voorbeeld is hier bijgevoegd.

Het wachten is op de laatste update die vandaag moet uitkomen (2024-04-01) dan is het mogelijk het rapport ook als pdf output te verkrijgen en niet meer alleen als svg!
(Nee dat is GEEN 1 april grap)

O ja, er wordt gewerkt aan een bijgewerkte Nederlandse Almanak, maar die is nog niet klaar.

Groetjes,
Tineke

2
DUTCH / Almanak Uitbreidingen
« on: March 30, 2024, 10:20:43 »
Hallo iedereen,

Ik zal deze post ook in het Engelse forum zetten en in de Franse. Dan heeft de post wat meer bereik.

Sinds gisteren heb ik een start gemaakt met de Almanak in het Nederlands, dus met Nederlandse gebeurtenissen.
Daarbij kijk ik ook heel erg naar gelijksoortige Almanaks in andere genealogie programma's.

En daar zag ik dat bij HTML of PDF output (dus niet bij een timeline in een programma zelf) er ook links worden weergegeven.

Dus bijvoorbeeld niet alleen het vermelden van de geboorte van Napoleon, of een veldslag of zoiets, maar daarbij een link waar meer informatie over die gebeurtenis te vinden is.
Dat is wel heel erg handig lijkt mij, maar dat is op dit moment in Ancestris nog niet mogelijk.
Het lijkt mij een hele nuttige toevoeging. Daarmee bespaar je een hoop tekst in de almanak file zelf, maar mensen die over die gebeurtenis meer willen weten kunnen dat dan eenvoudig opzoeken.
Alleen dus niet in het timeline overzicht in Ancestris zelf.

De links gaan dan vaak naar wikipedia, maar andere links zijn natuurlijk ook mogelijk.

Maar zoals gezegd, dan wel met een instellings parameter, of iemand dit wel of niet in de output wil hebben, en geen links in de timeline van Ancestris zelf.

Ik dacht ik maak er maar een post van omdat er op dit moment ook een "TITLE:"  in de almanak is toegevoegd.
Als er toch aan de almanak gesleuteld wordt kan dit er misschien ook in.
Dus wil ik vragen of jullie willen aangeven of dit een waardevolle toevoeging lijkt.


Groetjes,
Tineke

3
ENGLISH / Almanac extensions
« on: March 30, 2024, 10:20:39 »
Hello everyone,

I will also post this in the French forum and in the Dutch one. That way, it will have a broader reach.

Since yesterday, I've started working on the Almanac in Dutch, focusing on Dutch events.
In doing so, I'm also closely examining similar Almanacs in other genealogy programs.

And I noticed that in HTML or PDF output (not in a timeline within a program itself), links are also displayed.
So, for example, not only mentioning the birth of Napoleon or a battle or something similar, but also including a link where more information about that event can be found.
That seems very useful to me, but at the moment, it's not possible in Ancestris.
It seems like a very useful addition. This way, you save a lot of text in the almanac file itself, but people who want to know more about that event can easily look it up.
Just not in the timeline overview in Ancestris itself.

The links often go to Wikipedia, but other links are of course also possible.

But as mentioned, this should be accompanied by a setting parameter, allowing users to choose whether they want this feature in the output or not, and no links in Ancestris' timeline itself.

I thought I'd make a post about it since a "TITLE:" has also been added to the almanac recently.
If the almanac is already being worked on, this might be something to consider adding as well.
So, I'd like to ask if you could indicate whether you think this would be a valuable addition.

Best regards,
Tineke

4
FRANÇAIS / Extensions de l'almanach
« on: March 30, 2024, 10:20:35 »
Bonjour à tous,

Je vais également poster ceci sur le forum anglais et sur le forum néerlandais. Ainsi, cela aura une portée plus large.

Depuis hier, j'ai commencé à travailler sur l'Almanach en néerlandais, en me concentrant sur les événements néerlandais.
Dans ce cadre, j'examine également de près des Almanachs similaires dans d'autres programmes de généalogie.

Et j'ai remarqué que dans les sorties HTML ou PDF (pas dans une ligne du temps dans un programme lui-même), des liens sont également affichés.
Ainsi, par exemple, non seulement mentionner la naissance de Napoléon ou une bataille ou quelque chose de similaire, mais aussi inclure un lien où plus d'informations sur cet événement peuvent être trouvées.
Cela me semble très utile, mais pour l'instant, ce n'est pas possible dans Ancestris.
Cela semble être un ajout très utile. De cette manière, vous économisez beaucoup de texte dans le fichier d'almanach lui-même, mais les personnes qui veulent en savoir plus sur cet événement peuvent facilement le rechercher.
Juste pas dans l'aperçu de la ligne du temps dans Ancestris lui-même.

Les liens vont souvent vers Wikipedia, mais d'autres liens sont bien sûr également possibles.

Mais comme mentionné, cela devrait être accompagné d'un paramètre de configuration, permettant aux utilisateurs de choisir s'ils veulent ou non cette fonctionnalité dans la sortie, et pas de liens dans la ligne du temps d'Ancestris lui-même.

J'ai pensé en faire un post car un "TITLE:" a également été ajouté récemment à l'almanach.
Si l'almanach est déjà en cours de modification, cela pourrait être quelque chose à envisager également.
Donc, j'aimerais demander si vous pourriez indiquer si vous pensez que ce serait un ajout précieux.

Cordialement,
Tineke

5
DUTCH / Ancestris 12 en Gedcom 7 (versie 7.0.13)
« on: February 02, 2024, 06:33:40 »
Hallo allemaal,

Op dit moment wordt er heel hard gewerkt aan de implementatie van Gedcom 7 in Ancestris 12 (de "officieel" nog niet uitgebrachte Ancestris versie)
Het is nog niet klaar allemaal, maar beetje bij beetje wordt Ancestris hiervoor aangepast.
Het is op dit moment ook nog niet betrouwbaar genoeg om echt gereleased te worden, maar ik wilde jullie dit toch niet onthouden.

Een enorme pluim voor het ontwikkel team dat zo keihard werkt om ons van de beste software te blijven voorzien!

Wie een kijkje wil nemen kan dit doen.
LET WEL OP:
Omdat het gebruik van Gedcom 7, nog niet officieel gereleased is, zou ik aanraden om wel eventueel te kijken, maar alleen met in het achterhoofd dat gedcom 7 in Ancestris12 nog onvolkomenheden bevat. Dus ik zou het gebruik van Gedcom7 in samenhang met de eigen stamboom, nog niet adviseren.
Maar jullie kunnen natuurlijk wel een blik werpen zogezegd.

Gedcom 5.5.1 (en lager) in samenhang met Ancestris 12 is wel betrouwbaar.

Maar omdat er in het achterliggende jaar, achter de schermen, hele bergen werk verzet zijn, en nog worden, voor implementatie van Gedcom 7 in Ancestris 12, wilde ik dit jullie toch niet onthouden.

Geïmplementeerd wordt Gedcom 7.0.13, deze versie kunnen jullie hier vinden:  https://gedcom.io/specifications/FamilySearchGEDCOMv7.pdf

De wijzigingen tussen de diverse Gedcom versies staan hier:  https://gedcom.io/changelog/

Dus........,
ook al zien jullie het misschien niet direct, er wordt ontzettend hard gewerkt achter de schermen.

Maar omdat het team er zeker van wil zijn, dat alles geheel betrouwbaar is, duurt het nog een poos voor de werkelijke release zal plaatsvinden.
Maar ook al lijkt het stilte hier, er gebeurt dus wel degelijk een hele hoop.

Dat wilde ik jullie toch niet onthouden!

Nogmaals, voor Gedcom 7 geldt: alleen kijken en wat rommelen, NIET je werkelijke stamboom ermee gaan gebruiken !!!!!
(die uitroeptekens staan er niet voor niets...  )

Groetjes,
Tineke

6
DUTCH / Kerst 2023
« on: December 24, 2023, 16:00:10 »
Hallo Allemaal.

Vanaf deze plek wil ik iedereen een hele fijne kerst toewensen, en alle goeds voor het nieuwe jaar.
En vooral ook een goede gezondheid in 2024.

Laten we er met zijn allen een heel goed Ancestris jaar van maken.

Heel veel succes met al jullie onderzoek!

Tineke.

7
DUTCH / Nederlandse gebruikers op de Ancestris kaart
« on: December 12, 2023, 12:48:42 »
Hallo allemaal, en 1 gebruiker in het bijzonder. :)

Deze morgen konden we een nieuwe Nederlandse gebruiker verwelkomen op de Ancestris kaart.
Als ik zie hoe vaak berichten in ons forum gelezen worden, dan zijn er nog veel meer potentiële gegadigden voor deze kaart.

Wie werpt zich op als de volgende???

Groetjes,
Tineke

8
ENGLISH / GEDCOM 7 conversion
« on: November 30, 2023, 08:55:56 »
Hello Zurga,

This is really GREAT!
Thank you so much for all the hard work.
I will start using it but with extreme care, and make a backup of my tree first.

This is a really huge step forward!
Sofar there are not much programs showing they have anything done yet for Gedcom 7.

Thank you so much again!!!!!
Tineke

9
DUTCH / Welke versie van Ancestris moet ik gebruiken?
« on: November 09, 2023, 07:14:52 »
Hallo Allemaal,

Ancestris komt altijd in 2 versies, beide zijn beschikbaar voor diverse systemen.

Welke versie moet ik nu gebruiken?

Voor het antwoord is allereerst het volgende belangrijk:

De versie met het laagste nummer (dat is op dit moment versie 11) is "officieel" gereleased.
Dat betekent dat die versie ten eerste, zichzelf installeert, compleet met de benodigde Java.
Ten tweede dat deze versie is afgesloten voor verdere uitbreiding.
NIET voor het oplossen van eventuele fouten die de werking ervan geheel zouden verstoren, maar WEL voor verdere uitbreiding met nieuwe functies.

De versie met het hoogste nummer (dat is op dit moment versie 12) is de versie "die in ontwikkeling is".
Deze versie is (nog niet) officieel gereleased, maar bevat wel ALLE nieuwe ontwikkelingen en uitbreidingen.
Deze versie installeert zich niet zelf, maar moet worden geïnstalleerd zoals hier beschreven:
https://docs.ancestris.org/books/gebruikershandleiding/page/stap-voor-stap-installatie-van-de-dagelijkse-versie-op-windows-bv-versie-12

Het volgende belangrijke punt is:
Aangezien wensen van gebruikers, verbeteringen van bestaande functies, geheel nieuwe functies en dergelijke, alleen maar in de nieuwste versie beschikbaar zijn, is het aan te raden de laatste (nog niet officiële) versie van Ancestris te gebruiken.
Dit geldt vooral als de releasedatum van de "oude versie" (zie voor de release datum ervan: https://forum.ancestris.org/index.php?board=12.0 ) ver weg ligt van de huidige datum.

Maar is dat dan niet gevaarlijk, want die is niet "officiëel"?

Nee, dat is niet gevaarlijk. De ontwikkelaars testen elke wijziging uitvoerig voor deze wordt vrijgegeven in een dagelijkse update.
En Ancestris is zodanig gebouwd dat de kans op een totale crash, uiterst minimaal is.
Als ik voor mezelf spreek: Ik werk nu al sinds ongeveer november 2022 met versie 12, dus al een jaar, (op dit moment dus de versie die in ontwikkeling is), er zijn al ontzettend veel aanpassingen aan deze versie 12 gedaan in al die tijd, en ik heb nog niet meegemaakt dat deze versie is gecrashed, of onoverkomelijke problemen gaf.

Het grote voordeel van de versie in ontwikkeling is, dat deze geheel up to date is.
Als ik versie 12 nu vergelijk met versie 11, dan zitten in versie 12 zoveel nieuwe dingen en verbeteringen, dat versie 11, op dit moment, hopeloos ouderwets lijkt, vergeleken met versie 12.

Ja, de versie in ontwikkeling is misschien ietsje lastiger te installeren, vandaar ook de uitgebreide beschrijving hiervoor, zoals hierboven genoemd, maar dat weegt met gemak op tegen al het nieuwe dat daarin te vinden is.
En als u toch een beetje huiverig bent om nu al over te stappen op deze ontwikkel versie, dan maakt u toch gewoon een backup van uw gegevens, vóór u overstapt.

En nogmaals, zoals her en der al is gezegd, VRAAG HET HIER, ALS IETS NIET LUKKEN WIL !!!

Groetjes,
Tineke

10
Bonjour à tous.

Désormais, le manuel en Néerlandais contient une page répertoriant TOUTES les possibilités de sorties d'Ancestris. Cela devrait s'avérer particulièrement utile pour les nouveaux utilisateurs, je le suppose.

La page est accessible à l'adresse suivante :
https://docs.ancestris.org/books/gebruikershandleiding/page/67-voorbeelden-van-de-rapporten

Étant donné que le français est parlé ici, vous pouvez faire traduire la page. Vous pouvez utiliser Google Traduction pour cela de la manière suivante :

Rendez-vous sur
https://translate.google.com/?sl=nl&tl=fr&op=websites

et saisissez l'URL de la page en néerlandais.

Il est possible qu'une page Française avec le même contenu soit générée. Cependant, pour l'instant, vous pouvez l'utiliser de cette manière.


Amicalement,
Mother10

11
DUTCH / Overzicht van ALLE mogelijke Ancestris uitvoer !
« on: October 29, 2023, 15:49:56 »
Hallo Iedereen.

Vanaf nu bevat de Nederlandse handleiding een pagina waarin ALLE mogelijke uitvoer overzichten van Ancestris zijn weergegeven.
Dit zal vooral voor nieuwe gebruikers handig kunnen zijn vermoed ik.

De pagina is te vinden op:
https://docs.ancestris.org/books/gebruikershandleiding/page/67-voorbeelden-van-de-rapporten

Groetjes,
Mother10

12
DUTCH / Gebruikershandleiding (voorlopig) gereed !
« on: October 29, 2023, 15:43:51 »
Hallo Allemaal,

Vanaf dit moment is de gehele gebruikershandleiding vertaald.
Het kan zijn dat er in de toekomst natuurlijk nog wijzigingen plaatsvinden, maar de gehele Engelse (en Franse) gebruikershandleidingen zijn nu vertaald in het Nederlands.

Maak er gebruik van!!
Op- en aanmerkingen zijn altijd welkom.
Deze komen dan op mijn TODO lijst.

Veel plezier ermee. :)

Groetjes,
Mother10

13
DUTCH / Terug van weg.
« on: October 28, 2023, 08:55:26 »
Hallo Iedereen,

Ben een tijdje uit de roulatie geweest, vanwege mijn arm.
Maar ik ben eindelijk weer terug.

Er zijn inmiddels best een aantal kijkers geweest zie ik, maar helaas nog geen vraag gezien. :)

Plannen van mij zijn nu:
-Eerst de handleiding afmaken zoals ik me had voorgesteld.
-Alle forums meer in de gaten houden.
-Eindelijk mijn eigen stamboom verder bijwerken.
-Een paar prive zaken bijhouden ;D

Graag wil ik hier een dringende oproep doen aan alle Nederlandse lezers: Laat u vooral horen. Vragen staat vrij.
Blijf niet ergens mee zitten wat onoplosbaar lijkt.

En O ja, als laatste:
Laat u op de kaart zetten! Laat zien dat we met een heleboel zijn!

Groetjes,
Tineke

14
DUTCH / Het importeren van een stamboom.
« on: September 14, 2023, 15:44:12 »
Ancestris heeft een uitgebreide uitleg over het importeren van een stamboom. (Zie links onderaan)

Waarom dan toch deze post?

Dat komt omdat mogelijk een aantal mensen, nadat ze geprobeerd hebben hun stamboom te importeren, tegen problemen aanlopen. En dan helaas Ancestris naast zich neerleggen.

Zo van, nou als ik dit zie, dan doe ik het wel anders.

Wat is het probleem dan?

Het probleem ligt er dan vaak aan, dat bij het importeren door Ancestris "fouten" gemeldt worden, en dan denkt iemand:

"Hoe kan dat nou, mijn stamboom werkte toch altijd prima in het programma dat ik tot nog toe heb gebruikt?"

Ja, klopt helemaal, maar er wordt vaak vergeten dat de communicatie tussen het oude programma, en Ancestris, plaatsvindt via een zogenaamde Gedcom-file. Deze Gedcom-file wordt door het oude programma aangemaakt, en door Ancestris geïmporteerd (ingelezen).

En daar zit hem nu de kneep.
Die Gedcom-file moet officieël voldoen aan bepaalde specificaties. In feite is dit een tekstbestand, bestaande uit allemaal kleine blokjes informatie. Een blokje voor elke persoon, een blokje voor een bron, en nog veel meer. Al die blokjes zitten als één lange sliert echter elkaar, gekoppeld via een speciaal verwijzings-systeem. Al die blokjes zijn op een speciale wijze gevuld met gegevens, en dat gebeurt zoals die Gedcom-specificatie voorschrijft.

Het volgende is dus belangrijk:

1: Het oude programma, dat een Gedcom bestand UITvoert, moet ervoor zorgen dat de gegevens die in dat oude programma zijn opgeborgen, op de juiste plek en volgens de juiste Gedcom regels, in het uit te voeren Gedcom bestand worden opgenomen.
2: Ancestris, daar waar het Gedcom bestand IN terecht moet komen, moet ervoor zorgen, dat elk Gedcom bestand, gemaakt volgens de regels in diezelfde Gedcom specificatie, op de juiste wijze worden geïnterpreteerd.

En daar gaat het vaak fout.
Ancestris houdt zich voor 100% aan de regels van de Gedcom specificatie, dus daar zit het probleem niet.
Helaas hebben heel veel andere programma's de neiging om hier en daar de regels maar een beetje los te laten. Of ze hebben hele "handige" en/of hele "mooie" informatie bedacht voor een gebruiker, die op geen enkele wijze, volgens de officiële Gedcom specificatie kan worden opgeborgen in dat Gedcom bestand.
Dus OF, ze bedenken maar een oplossing om die "extra" gegevens maar ergens in te stoppen, of toe te voegen aan het blokje waar deze gegevens helemaal niet in thuishoren, OF ze bedenken een soort "eigen" code, en zetten daar die gegevens in.

Gevolg, Ancestris krijgt een "Gedcom" bestand (expres dus tussen quootjes) dat hier en daar weinig of veel afwijkt van de norm, en Ancestris moet dan maar zien dit recht te breien, zodat er een Gedcom bestand ontstaat, wat WEL helemaal 100% voldoet aan die norm.

Omdat Ancestris inmiddels al door velen gebruikt wordt die afkomstig zijn van andere programma's, en Ancestris inmiddels bekend is met veel van die afwijkingen van de norm, die elk van die programma's hanteert, heeft het inmiddels een hoeveelheid van tenminste 20 speciale routines ontwikkeld, die in de kop van een bestand kijken van welk programma deze Gedcom afkomstig is.
Daarna wordt de import routine gestart die speciaal voor dit ene "oude" programma is geschreven.

Op deze manier is het toch mogelijk om heel veel van deze "fouten" op te vangen en te herstellen. Of om Ancestris te laten begrijpen wat met een speciale afwijkende code wordt bedoeld.
"Fouten" staat expres tussen quotes, veel ervan zijn namelijk geen echte fouten, maar waarschuwingen die aangeven dat bijvoorbeeld een bepaald gegeven van een persoon niet (helemaal) voldoet aan de Gedcom norm.

Bij alle acties die Ancestris doet zorgt het ervoor dat geen enkele informatie van het oorspronkelijke bestand verloren gaat, alleen krijgt die afwijking wel een "merkteken" voor de gebruiker.

Ancestris heeft vele mogelijkheden om al deze afwijkingen te herstellen, maar dat kunt u pas zien als uw bestand is geïmporteerd en u wat handigheid heeft gekregen in het gebruik van Ancestris.

Krijgt u dus mogelijk fouten, wanhoop dan niet en wijs Ancestris niet af, maar kijk even verder.

Ik weet van een geval (ikzelf) die bij import duizenden "fouten" kreeg.
En ook ik dacht: jeetje wat is dit nou.

Maar toen ik beter keek zag ik dat bijvoorbeeld elk van mijn personen in het oude programma, vinkjes had om aan te geven welke zaken nog uitgezocht moeten worden voor die persoon. Als er dan 6 van die "Niet-Gedcom" vinkjes per persoon blijken te zijn en je hebt 3000 personen in je bestand, kijk je dus aan tegen iets van 18.000 "fouten". Maar dat zijn er werkelijkheid dus 6, namelijk die vinkjes zelf. Ancestris heeft namelijk een eigen manier om zelf te detecteren welke gegevens ontbreken, dus zijn die vinkjes eigenlijk overbodig. EN er zijn mogelijkheden in Ancestris om dit soort "vinkjes" en dergelijke, simpel te verwijderen.

En kijk, dan zijn er dus met wat eenvoudige ingrepen ineens 18.000 "fouten" verdwenen. EN, heel belangrijk, er is geen informatie verloren gegaan.

Laat u zich dus niet in verwarring brengen na uw eerste import!
Het ligt meestal niet aan Ancestris, maar helaas aan uw oude programma.

En, o ja: Komt u van een programma dat nog geen "eigen" import routine heeft in Ancestris, nou dan vraagt u er gewoon om, op het forum. De ontwikkelaars van Ancestris zijn allemaal heel behulpzaam en kundig, dus die kunnen dat voor u regelen.

Bestudeer de handleiding, ik heb hem niet voor niets vertaald, en waar ik het nodig vond, uitgebreid met wat meer screenshots en aanwijzingen.

Laadt in Ancetris 1 van de 2 bijgeleverde voorbeelden en ga er eens mee stoeien.
Houdt hierbij de handleiding ernaast zodat u bij vragen meteen het antwoord kunt opzoeken.

U zult zien, de mogelijkheden van Ancestris zijn (bijna) eindeloos. :) :)


Links:

Importeren van een stamboom:  https://docs.ancestris.org/books/gebruikershandleiding/page/migreer-uw-genealogie-naar-ancestris

1e pagina van de Gedcom uitleg (er zijn vervolg pagina's): https://docs.ancestris.org/books/gebruikershandleiding/page/gedcom-records-regels-versies

Bekijk ook de paginas die u via de bovenstaande Gedcom link kunt vinden (Hoofdstuk: Controleer de kwaliteit van uw gegevens)  https://docs.ancestris.org/books/gebruikershandleiding/chapter/controleer-de-kwaliteit-van-uw-genealogische-gegevens


Heel veel plezierige uurtjes gewenst met Ancestris!

Mother10

15
DUTCH / Hoe gebruik ik de Handleiding.
« on: August 24, 2023, 15:21:54 »
De Nederlandse handleiding is te vinden op: https://docs.ancestris.org/books/gebruikershandleiding

Waarom dit topic?
Het is toch gewoon een kwestie van "Lezen, mars!!"

Nou, .... het is wel handig als er wat achtergrond informatie bekend is.
De (Nederlandse) handleiding bestaat uit meer dan 112 HTML pagina's, waarvan sommige behoorlijk lang zijn.
Het is dus zaak om datgene wat u zoekt, zo snel mogelijk en zo handig mogelijk te vinden.
Daarom is het prettig om een aantal zaken van te voren te weten.

Als u bovenstaande link heeft gevolgd, komt u op de hoofdpagina van de Nederlandse gebruikers handleiding. U ziet daar een aantal hoofdstukken.
Bovenaan deze pagina ziet u een zoekveld, in de groene bovenbalk.
Klikt u op een hoofdstuk, dan verschijnt een tweede zoekveld, linksbovenaan, in het grijze vlak.

Er zijn dus 2 zoekvelden.

Stel u wilt zoeken naar "Gedcom", en u typt dit in het bovenste zoekveld.
Zodra u typt in dit zoekveld, verschijnt daaronder in een uitklapbox, (een deel van) de resultaten.
Onderaan deze uitklapbox kunt u kiezen voor "Bekijk Alle".
Als u daarop klikt verschijnen alle resulaten in een scherm. Aan de linkerkant van dit scherm staan extra opties, maar de meeste ervan zijn niet voor de lezers, maar voor de schrijvers.

Voor we verdergaan eerst het volgende:
Zoeken we via het bovenste zoekveld, dan wordt in ALLE pagina's van ALLE handleidingen gezocht, dus ook de Engelse, Franse, enzovoorts.
Zoeken we via het zoekveld linksboven, dan wordt alleen gezocht in het betreffende hoofdstuk, of, als we op de pagina "Gebruikershandleiding" staan, in alle hoofdstukken die op die pagina genoemd zijn.

Het is dus belangrijk dat we dat in ons achterhoofd houden.

Het is natuurlijk wel zo dat als we in het bovenste zoekveld, zoeken naar een woord of woorden in het Nederlands, dat er dan wel alleen resultaten komen uit de Nederlandse handleiding.

Hoe kunnen we nu zoeken?

Tussen haken staat steeds wat er ingetypt wordt, daaronder wat het betekent.

[installeren Linux]
Gezocht wordt op OF installleren, OF Linux
Als 1 van beide, of allebei, op een pagina voorkomt, verschijnt die pagina in de resultaten.

["installeren Linux"]
Nu wordt gezocht op de precieze string "installeren Linux" (Let op de quotes, die moeten er wel omheen staan). Maar dat betekent wel dat als er op een pagina staat "installeren op Linux", dat die pagina dan niet in de resultaten komt.

Zoeken op EN EN, lijkt helaas (nog) niet mogelijk.

Meer informatie staat bij: https://www.bookstackapp.com/docs/user/searching/
Maar dat heeft meer betrekking op degenen die de handleiding schrijven, niet de lezers ervan.

Veel ontdek plezier met Ancestris.

Mother10

Pages: [1] 2