Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - mette

Pages: [1] 2
1
Vi er nogle aktive Ancestrisbrugere, der synes, at det kunne være sjovt at møde dig! Derfor har vi lavet et lille online arrangement TIRSDAG DEN 11.05.KL. 19-20, hvor vi kan mødes og lege lidt med dette skønne program. Preben Sørensen er dagens tovholder og vi glæder os til at se Ancestris-brugere fra hele landet.

Klik her for at være med:
https://meet.google.com/fhg-iuce-fxx

Venlig hilsen
Preben Tofte Sørensen og Mette Fløjborg

2
DANSK / Hvordan får jeg mit indlæg øverst?
« on: April 28, 2021, 14:54:28 »
Hej Frédéric or Francois!
How do I get the message "Start her :-)" in the top of the Danish board?

Best regards,
Mette

3
DANSK / Start her :-)
« on: April 28, 2021, 14:47:07 »
Hej!

Disse links kan måske hjælpe dig i gang med at bruge Ancestris:
Programmets danske hjemmeside: http://dk.ancestris.org/index_da.html

Dansk Facebookgruppe om Ancestris, hvor vi hjælper hinanden:
https://www.facebook.com/groups/162734647612204/?ref=bookmarks

Mettes hjemmeside med vejledninger:
http://www.flojborg.dk/ - se under SlægtsforskerTIP, Ancestris

Kort over hvor Ancestris' brugere bor i verden:
http://dk.ancestris.org/users/index.html
- altså os, der har lyst til at være med på landkortet. Udviklerne synes, at det er supersjovt at se, hvor I bor... Det synes jeg faktisk også, så skynd dig at få sat din knappenål på kortet.

Download programmet:
http://dk.ancestris.org/index_da.html
Installér version 11 fra 01.05.2021 - det er den stabile version i drift.

SKRIV ENDELIG dine spørgsmål i dette forum, du får svar hurtigst muligt!

4
DANSK / 4 eller 5 jurisdiktioner?
« on: April 28, 2021, 10:13:40 »
Hej!
Vi danske Legacy-brugere arbejder oftest med 4 jurisdiktioner, som kaldes
sogn, herred, amt, land

men ved import dannes der 5 jurisdiktioner.

Kan dette problem løses?

Venlig hilsen
Mette

5
DANSK / Opret en begivenhed - add an event
« on: April 28, 2021, 09:30:10 »
Hej!
Er der nogen, der har et bud på, hvordan man opretter en NY begivenhed. Det kunne f.eks. være at jeg ville lave en begivenhed, der hedder 'Flytning'. Hvor opretter jeg sådan en helt ny begivenhed?

Venlig hilsen
Mette

How do I create a new event?

6
DANSK / Aries editor
« on: April 27, 2021, 19:14:24 »
Hej!

Hvorfor fremgår 'Kilder' op til 3 gange - det er meget forvirrende.

Venlig hilsen
Mette

7
DANSK / Importfejl af stednavne
« on: April 27, 2021, 19:12:13 »
Hej!
Hvis jeg i Legacy eksporterer en fil til Gedcom 5.5 og derefter indlæser denne fil i Ancestris (version 11), får jeg en del fejl, blandt andet denne:
Reparerer ja-mærke : 1 DEAT ==> 1 DEAT Y
Reparerer ja-mærke : 1 CENS 44 t ==> 1 CENS
2 NOTE 44 t
Reparerer ja-mærke : 1 CENS en gård ==> 1 CENS
2 NOTE en gård
Reparerer ja-mærke : 1 MARR ==> 1 MARR Y
Rent umiddelbart er der ikke nogen fejl. Kunne I kigge på at importen gennemføres med færre fejl.
Venlig hilsen
Mette

8
DANSK / Foretrukket billede
« on: February 12, 2018, 07:29:32 »
Den 07.02.2018 skrev jeg til Francois i Frankrig om, at vi ønskede os sådan en funktion. Den 11.02.2018 er det lavet. Det er jo hurtig ekspedition. Se vedlagte billede.

9
DANSK / Egenskaber omdøbes til Tilpas
« on: November 15, 2017, 06:44:02 »
Hej Ancestris brugere.

Vi fandt en lille fejl i oversættelsen, da der var et menupunkt med navnet 'Egenskaber' to steder. Det er lidt forvirrende. I menuen Vis bliver tandhjulet forneden omdøbt til 'Tilpas'. Ændringen kommer i en opdatering en af de nærmeste dage.

Husker du at holde din Ancestris opdateret? I nederste højre hjørne er der et lille rundt symbol, som vises, hvis der er nye opdateringer siden du sidst åbnede programmet. Klik på det runde symbol for at installere opdateringerne og genstart Ancestris bagefter.

10
DANSK / Forbedringer af Aries editor
« on: November 06, 2017, 09:26:22 »
Hej!
På vores opfordringer er Aries editor nu også med 'autofuldførelse' af efternavne og stednavne. Dvs. hvis du starter på at skrive, vil en blå bjælke vise forslag til et stednavn du har brugt før.
Samtidig er sted-feltet blevet lidt smallere, så man nu bedre kan få øje på den lille globus.

Mange tak de dygtige og hurtige udviklere!

Glemte lige en vigtig ting: Hvis du højreklikker på et billede i Aries editor, vil billedet åbne sig i dit billedprogram på din PC, dvs. du kan zoome alt det, du har lyst.


Hvis du opdager fejl eller uhensigtsmæssigheder, så meld dem gerne ind ved at oprette et nyt emne her:
http://forum.ancestris.org/index.php?board=44.0
11
ENGLISH / Can't get started with Transestris
« on: October 31, 2017, 21:20:35 »
Hi, can anyone help me?

I will try to do a little translation work to make Ancestris a little more Danish after Lars' great work.

I downloaded JDK 8u151 and Netbeans 7.4. My platform is Win10.

I'm not sure I have "updated Netbeans with the latest updates available" as the manual says. How to do that?

I tried to get started with Netbeans: Team, Subvision, Checkout. Entered "http://svn.ancestris.org" as repository URL and my username and pw. But the response is:

SVN command returned with the following error:
org.apachesubvision.javahl.ClienException: E200015 anthentication cancelled.


I'm lost :-)

12
1 Aries editor:
1a Stedbetegnelsen kan ikke 'genbruges'. Jeg håber, at der bliver indsat en 'Autofuldførelse' på samme måde som i Cygnus.
1b Globus-knappen ud for stedbetegnelsen er svær at få øje på. Håber at stedfeltet kan afkortes, så globussen bliver mere synlig.

2 Ved valg af knappen 'Fortryd' under oprettelsen af slægtstræet fremkommer der en boks: 'Slægtstræet blev oprettet'. Teksten skal ændres til 'Slægtstræet blev ikke oprettet'.
(When I generate a new tree and choose the 'cancel' button the sign says 'Slægtstræet blev oprettet'. It has to be renamed 'Slægtstræet blev ikke oprettet'.)

3 Menuen Værktøj, Egenskaber:
3a Knappen 'Apply' skal rettes til 'Tilføj'.
3b Overskriften 'Miscellaneous' ændres til 'Skrift og farver'.
(Menu Tools, Preferences. The buttom 'Apply' har to be renamed 'Tilføj' and the headline 'Miscellaneous' has to be renamed 'Skrift og farver')

13
DANSK / Mit skærmbillede driller...
« on: October 23, 2017, 09:10:14 »
Arghhhh! Det driller!

Mit Ancestris skærmbillede driller. Det plejer at vises med
Geografisk visning, Velkommen, Familievisning i VENSTRE side.
Og editorerne i HØJRE side.
Og navnelisten i bunden.

Men nu har jeg åbenbart 'pillet' ved et eller andet, som jeg ikke kan finde ud af at 'lave tilbage til standard' igen.
Alle mine skærmbilleder lægger sig nu under hinanden.

Kan nogen hjælpe mig med at få det indstillet igen? Jeg har prøvet at trække i de enkelte faner, men det hjælper ikke...

Er ved at blive vanvittig over, at jeg ik' ka' hit' u' a' de' - som vi siger på Fyn ;-)


Venlig hilsen

Mette

My Ancestris screen is stupid (or I am). I uses to be shown like
Geo, Welcome, Navigator in the left side.
And the editors in the right side.
And the list of names in the button.

I like it that way! But unfortunately I must have done something I shouldn't have done with the window, because now all the elements are shown under eachother. I can't pull an element to the right side.

Please help before I go crazy!!!

Best regards
Mette

14
DANSK / Rækkefølge af billeder
« on: October 23, 2017, 08:47:07 »
Hej!

Vedlagte eksempel er fra min store Legacy fil, der ganske fint er blevet importeret i Ancestris.

Jeg kan ikke hitte ud af, hvordan man ændrer på rækkefølgen af billeder, så portrættet vises ud for personen.

Måske er det ikke rækkefølgen af billeder, der er problemet, men jeg vil gerne have mulighed for at kunne markere et billede som 'foretrukket' så dette altid vises i f.eks. Aries editor.

Venlig hilsen
Mette


Hi!
The enclosed example is from my big Legacy file wich is nocely imported to Ancestris.

I can't find out how to sort the pictures so the portrait is shown as a 'profile picture' by the person.

Maybe it's not the sort order that is the proble. But I would like to have the posibility to mark a picture as 'prefered' so always the portrait is shown in f.ex. the Aries editor.

Best regards
Mette

15
DANSK / Fejl ved opstart
« on: October 21, 2017, 09:57:59 »
Hej!

Jeg får denne boks, når jeg starter min fil (se fil warning_01)

Så åbner jeg menuen Værktøj, Gedcom, Validering...

I det dokument, der dannes (warning_02) kan jeg se, hvilken person det drejer sig om og ud fra kdoerne BIRT og SOUR kan jeg regne ud, at det må være noget med FØDSEL og KILDE, det er galt med.

Så åbner jeg Gedcom editor på personen (warning_03) men kan ikke rigtig se mig ud af, hvad der er forkert.

Jeg har også prøvet at åbne personen i Aries editor (warning_04). Heller ikke dér er der umiddelbart noget galt.

Kan nogen hjælpe mig med at se, hvad fejlen er, og hvordan jeg retter den?


Pages: [1] 2