Ancestris - Forum

Ancestris Support => DANSK => Topic started by: PTS on February 23, 2020, 12:50:11

Title: Fejl ved opstart.
Post by: PTS on February 23, 2020, 12:50:11
Hej.
Ved start af Ancestris programmet, sker der absolut ingenting. Ved opstart af Ancestris64 siger den "Cannot find Java 1,8 or higher"

Bruger Windows 10
Title: Re : Fejl ved opstart.
Post by: Zurga on February 23, 2020, 14:06:29
Have you modified your installation ?
It seems that you were able to launch the software last year in June :
http://forum.ancestris.org/index.php?topic=2436.0

Ancestris64 needs a Java 64 bit installation to run.

You can find the log file in the directory : %userprofile%\AppData\Roaming\.ancestris\trunk\var\log
(replace trunk by 0.9 or 10 regarding the version you use).

You can define the Java installation in the configuration file located in Ancestris directory (ancestris\etc).
Open the ancestris.conf file and modify the line : #jdkhome="/path/to/jdk"
to reflect your installation (remove the leading #)

Regards,
Zurga

Google Translation :
Har du ændret din installation?
Det ser ud til, at du var i stand til at lancere softwaren sidste år i juni:
http://forum.ancestris.org/index.php?topic=2436.0

Ancestris64 har brug for en Java 64 bit installation for at køre.

Du kan finde logfilen i kataloget:%userprofile%\AppData\Roaming\.ancestris\trunk\var\log
(erstatt trunk med 0.9 eller 10 angående den version, du bruger).

Du kan definere Java-installationen i konfigurationsfilen i Ancestris-biblioteket (ancestris\etc).
Åbn filen ancestris.conf, og rediger linjen: #jdkhome = "/path/to/jdk"
for at afspejle din installation (fjern det førende #)

Hilsen,
Title: Sv: Fejl ved opstart.
Post by: PTS on February 23, 2020, 17:01:52
The java 64 bit version did it.

Thanks