Ancestris - Forum

Ancestris Support => SVENSK => Topic started by: arvernes on August 04, 2013, 19:19:50

Title: Välkommen till Ancestris
Post by: arvernes on August 04, 2013, 19:19:50
Välkommen till Ancestris

Hej!

Syftet med detta forum, är att hjälpa dig och andra besökare och Ancestris-användare på ett effektivt sätt.

Ancestris är helt fritt och kan köras på olika operativsystem som exempelvis Windows, Linux och MacOS.
Ancestris forum är en sammanslutning där vi hjälper varandra. Du kan ställa frågor eller ge svar. Kör på! Innan du du ber om hjälp: Kolla tidigare poster i forumet. Skapa nya trådar i tillämpligt forum, om du inte hittar något svar i tidigare poster.

Tack för ditt intresse för Ancestris och tack för att du besöker Ancestris forum. /Francois.