Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - mette

Pages: [1]
1
DANSK / Foretrukket billede
« on: February 12, 2018, 07:29:32 »
Den 07.02.2018 skrev jeg til Francois i Frankrig om, at vi ønskede os sådan en funktion. Den 11.02.2018 er det lavet. Det er jo hurtig ekspedition. Se vedlagte billede.

2
DANSK / Egenskaber omdøbes til Tilpas
« on: November 15, 2017, 06:44:02 »
Hej Ancestris brugere.

Vi fandt en lille fejl i oversættelsen, da der var et menupunkt med navnet 'Egenskaber' to steder. Det er lidt forvirrende. I menuen Vis bliver tandhjulet forneden omdøbt til 'Tilpas'. Ændringen kommer i en opdatering en af de nærmeste dage.

Husker du at holde din Ancestris opdateret? I nederste højre hjørne er der et lille rundt symbol, som vises, hvis der er nye opdateringer siden du sidst åbnede programmet. Klik på det runde symbol for at installere opdateringerne og genstart Ancestris bagefter.

3
DANSK / Forbedringer af Aries editor
« on: November 06, 2017, 09:26:22 »
Hej!
På vores opfordringer er Aries editor nu også med 'autofuldførelse' af efternavne og stednavne. Dvs. hvis du starter på at skrive, vil en blå bjælke vise forslag til et stednavn du har brugt før.
Samtidig er sted-feltet blevet lidt smallere, så man nu bedre kan få øje på den lille globus.

Mange tak de dygtige og hurtige udviklere!

Glemte lige en vigtig ting: Hvis du højreklikker på et billede i Aries editor, vil billedet åbne sig i dit billedprogram på din PC, dvs. du kan zoome alt det, du har lyst.


Hvis du opdager fejl eller uhensigtsmæssigheder, så meld dem gerne ind ved at oprette et nyt emne her:
http://forum.ancestris.org/index.php?board=44.0
4
ENGLISH / Can't get started with Transestris
« on: October 31, 2017, 21:20:35 »
Hi, can anyone help me?

I will try to do a little translation work to make Ancestris a little more Danish after Lars' great work.

I downloaded JDK 8u151 and Netbeans 7.4. My platform is Win10.

I'm not sure I have "updated Netbeans with the latest updates available" as the manual says. How to do that?

I tried to get started with Netbeans: Team, Subvision, Checkout. Entered "http://svn.ancestris.org" as repository URL and my username and pw. But the response is:

SVN command returned with the following error:
org.apachesubvision.javahl.ClienException: E200015 anthentication cancelled.


I'm lost :-)

5
1 Aries editor:
1a Stedbetegnelsen kan ikke 'genbruges'. Jeg håber, at der bliver indsat en 'Autofuldførelse' på samme måde som i Cygnus.
1b Globus-knappen ud for stedbetegnelsen er svær at få øje på. Håber at stedfeltet kan afkortes, så globussen bliver mere synlig.

2 Ved valg af knappen 'Fortryd' under oprettelsen af slægtstræet fremkommer der en boks: 'Slægtstræet blev oprettet'. Teksten skal ændres til 'Slægtstræet blev ikke oprettet'.
(When I generate a new tree and choose the 'cancel' button the sign says 'Slægtstræet blev oprettet'. It has to be renamed 'Slægtstræet blev ikke oprettet'.)

3 Menuen Værktøj, Egenskaber:
3a Knappen 'Apply' skal rettes til 'Tilføj'.
3b Overskriften 'Miscellaneous' ændres til 'Skrift og farver'.
(Menu Tools, Preferences. The buttom 'Apply' har to be renamed 'Tilføj' and the headline 'Miscellaneous' has to be renamed 'Skrift og farver')

6
DANSK / Mit skærmbillede driller...
« on: October 23, 2017, 09:10:14 »
Arghhhh! Det driller!

Mit Ancestris skærmbillede driller. Det plejer at vises med
Geografisk visning, Velkommen, Familievisning i VENSTRE side.
Og editorerne i HØJRE side.
Og navnelisten i bunden.

Men nu har jeg åbenbart 'pillet' ved et eller andet, som jeg ikke kan finde ud af at 'lave tilbage til standard' igen.
Alle mine skærmbilleder lægger sig nu under hinanden.

Kan nogen hjælpe mig med at få det indstillet igen? Jeg har prøvet at trække i de enkelte faner, men det hjælper ikke...

Er ved at blive vanvittig over, at jeg ik' ka' hit' u' a' de' - som vi siger på Fyn ;-)


Venlig hilsen

Mette

My Ancestris screen is stupid (or I am). I uses to be shown like
Geo, Welcome, Navigator in the left side.
And the editors in the right side.
And the list of names in the button.

I like it that way! But unfortunately I must have done something I shouldn't have done with the window, because now all the elements are shown under eachother. I can't pull an element to the right side.

Please help before I go crazy!!!

Best regards
Mette

7
DANSK / Rækkefølge af billeder
« on: October 23, 2017, 08:47:07 »
Hej!

Vedlagte eksempel er fra min store Legacy fil, der ganske fint er blevet importeret i Ancestris.

Jeg kan ikke hitte ud af, hvordan man ændrer på rækkefølgen af billeder, så portrættet vises ud for personen.

Måske er det ikke rækkefølgen af billeder, der er problemet, men jeg vil gerne have mulighed for at kunne markere et billede som 'foretrukket' så dette altid vises i f.eks. Aries editor.

Venlig hilsen
Mette


Hi!
The enclosed example is from my big Legacy file wich is nocely imported to Ancestris.

I can't find out how to sort the pictures so the portrait is shown as a 'profile picture' by the person.

Maybe it's not the sort order that is the proble. But I would like to have the posibility to mark a picture as 'prefered' so always the portrait is shown in f.ex. the Aries editor.

Best regards
Mette

8
DANSK / Fejl ved opstart
« on: October 21, 2017, 09:57:59 »
Hej!

Jeg får denne boks, når jeg starter min fil (se fil warning_01)

Så åbner jeg menuen Værktøj, Gedcom, Validering...

I det dokument, der dannes (warning_02) kan jeg se, hvilken person det drejer sig om og ud fra kdoerne BIRT og SOUR kan jeg regne ud, at det må være noget med FØDSEL og KILDE, det er galt med.

Så åbner jeg Gedcom editor på personen (warning_03) men kan ikke rigtig se mig ud af, hvad der er forkert.

Jeg har også prøvet at åbne personen i Aries editor (warning_04). Heller ikke dér er der umiddelbart noget galt.

Kan nogen hjælpe mig med at se, hvad fejlen er, og hvordan jeg retter den?


9
ENGLISH / Unvisible note in the Aries editor - Solved
« on: October 16, 2017, 12:03:08 »
Hi!

I use Windows 10, Ancestris 0.10.0.8912, Java 1.8.0_144. Danish version.

When I use Aries editor and fill in my first Note, the text i shown and I can write and copy-paste and edit. When I choose OK there is not shown anything in the ID and nothing in the Note. But if I doubble click in the blank area I can see my note again and edit it.

I enclose a screendump.

Kind regards
Mette, Denmark

10
ENGLISH / Change ‘Lastnames without versals’ don’t work -Solved
« on: October 16, 2017, 11:57:08 »
Hi!

I use Windows 10, Ancestris 0.10.0.8912, Java 1.8.0_144. Danish version.

In 'Settings, Editing' I tried to change NOT to show lastnames with versals. After restart it doesn't work. It still appears as Mette HANSEN.

Kind regards
Mette, Denmark

11
DANSK / Problemer med at åbne Mac-version
« on: October 15, 2017, 13:02:58 »
Hej Forum!

En dansk bruger har problemer med at få sin Mac til at acceptere den downloadede fil. Hun får følgende besked: Apple kan ikke godkende udvikler. Hun har prøvet at downloade både BETA versionen og MAC versionen. Hun kan ikke bare vælge 'Acceptér'. Der sker ingenting.

Hun har dette styresystem på sin maskine: MAC OS Sierra version 10.12.6

Venlig hilsen
Mette

12
DANSK / Ancestris for Legacy-brugere
« on: October 06, 2017, 07:09:16 »
Hej!

Ancestris' dygtige udviklere har lavet et tilføjelsesprogram, så Legacy filer nu glider helt problemfrit ind i Ancestris. Prøv at downloade programmet her:
http://dk.ancestris.org/index.php?title=Download_Ancestris

RUL NED og vælg BETA-versionen (læs teksten først).

Åbn Legacy og vælg Fil, Eksport, Gedcom.

Derefter importerer du gedcom-filen i Ancestris.

SKRIV ET INDLÆG hvis du har problemer under 'Hjælp hinanden' eller på vores facebookside:
https://www.facebook.com/groups/162734647612204/


13
Hej!

Det danske forum er delt op i 3 undergrupper:

HJÆLP HINANDEN - til spørgsmål om Ancestris.

RAPPORTÉR EN FEJL - her kan du skrive om fejl i programmet eller i oversættelsen.

ØNSKER TIL FUNKTIONER - hvis du får en god idé til noget, som Ancestris bør indeholde.

HUSK at bruge en god og sigende overskrift på dit spørgsmål i emne-linjen. Det letter overblikket for os alle.

Vores formål med dette forum er at hjælpe alle godt på vej på en god måde. 'Tal ordenligt' er en selvfølge her.

Ancestris er helt gratis, og det kan bruges både med PC, Mac og endda med styresystemet Linux.

Ancestris er et fællesskab hvor slægtsforskere hjælper hinanden. Stil dine spørgsmål, svar de andre, bare gå i gang! Inden du skriver et spørgsmål, så læs lige de foregående poster eller brug funktionen SØG. Det kunne jo være, at andre havde spurgt om det samme tidligere.

Tak for din interesse for Ancestris, og for at besøge vores danske forum.

14
DANSK / Nyttige links
« on: September 03, 2017, 21:30:57 »
Hej!

Disse links kan måske hjælpe dig i gang med at bruge Ancestris:
- programmets danske hjemmeside: http://dk.ancestris.org/index.php?title=Forside

Dansk Facebookgruppe, hvor vi hjælper hinanden:
https://www.facebook.com/groups/162734647612204/?ref=bookmarks

Mettes hjemmeside med vejledninger
http://www.flojborg.dk/ - se under SlægtsforskerTIP, Ancestris

Kort over hvor Ancestris' brugere bor i verden:
http://dk.ancestris.org/index.php?title=Brugerne
- altså os, der har lyst til at være med på landkortet. Udviklerne synes, at det er supersjovt at se, hvor I bor... Det synes jeg faktisk også ;-)

Udviklernes webside:
http://trac.ancestris.org/wiki/Wiki%20Welcome. Useful to know what we want to change/add to Ancestris. A place to go if you want to write your own plugin, your mods, etc..

Download programmet:
http://dk.ancestris.org/index.php?title=Download_Ancestris
- rul ned til BETA-versionen. Den er på dansk og bliver bedre og bedre for hver dag, der går.

Mailinglisten:
http://dk.ancestris.org/index.php?title=Brugerportal#Mailingliste
Ancestris' engelske mailingliste, der holder dig opdateret om nyheder. Tilmeld dig på denne side.

15
DANSK / Problemer med at oprette dig som bruger i dette forum?
« on: September 03, 2017, 21:22:54 »
Hej!
Hvis du får denne fejlmeddelelse under dit forsøg på at blive bruger i dette forum:
"The user JohnDoe with Email johnDoe@somedomain.com (IP 84.125.25.254) is a Spam, please contact forum administrator."

Administrator kan hjælpe dig med at blive oprettet, skriv venligst til administrator og oplys
- et brugernavn
- en emailadresse
- et password (bare vælg noget midlertidigt, som du bagefter kan ændre)

Venlig hilsen
Forum administrator

Pages: [1]